Familien Bessmann-Petersen
- lidt slægtshistorie

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Træ:  

Match 101 til 150 fra 1,309

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 27» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 1757 "137 Niels Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led. Bevilger og tillader, at Niels Petersen af Lund og Dorthe Jørgensdatter af Sandfeld, bønderfolk af Brande sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 1 juli 1757." Bosat Lille Sandfeld, hun er fra Store Sandfeld far  Familie F767
 
102 1757 "137 Niels Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led. Bevilger og tillader, at Niels Petersen af Lund og Dorthe Jørgensdatter af Sandfeld, bønderfolk af Brande sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 1 juli 1757." Bosat Lille Sandfeld, hun er fra Store Sandfeld far Jørgen Pederen kendt fra Viborg Landstings Sköder og Arnborg kirkebog 1740 og 1742. Kurt Kermits uddrag af Jydske Register Ægteskabsbevillinger.
 
Familie F768
 
103 1757 d. 20 nov. Samme dag døbt Jens Chrestensens datter af Over Slebsager Sc. Esther.
Baaren af hans (kones) moder fra Orre. Fadd: Peder Jørgensen, (Kirsten) Tøstes(datter) etc. 
Jensdatter, Esther (I1199)
 
104 1757c dåb Kirsten Troelsdatter, Sandfeld-Store, Troels Jørgensen, kone Troelsdatter, Kirsten (I2215)
 
105 1758 d. 26 dec. Fer. 2da Nativ. Xti døbt Christen Knudsens datter af Faaborg Sc. Karen.
Baaren af Anders Tøgesens hustru i Autrup. Fadd: Peder Tranberg fra Varde, Peder Knudsen af Faaborg etc. 
Christensdatter, Karen (I680)
 
106 1758 den 4 august blev Søren Nielsen af Kvie Ansager sogn og Karen Knudsdatter Agervig
trolovede. Forlovere: Niels Lauridsen af Kvie og Knud Christensen Agervig.
1758 den 31 oktober blev Søren Nielsen af Kvie og Karen Knudsdatter Agervig copulerede. 
Familie F296
 
107 1759 d. 1 apr. Peder Hansen Hessel og hustru Sidsel Kirstine Jensdatter af Ålling, manden var på det næste 87 år og konen over 80 år og de havde levet tilsammen i ægteskab 53 år og 3 uger.
Forhen befindes anno 1751 dca exaudi at være begraven Anna Pedersdatter Trøllunds, hvis mand Niels Hansen Trøllunds af Stenderup findes begraven 1756 d. 29 jan., hun i sit
alders 87 pg han i 88 år og det par folk havde levet sammen i ægteskab over 63 år. 
Familie F292
 
108 1759 d. 23 sep. Christen Jensen af Stenderup gammel 74 år 17 uger. Jensen, Christen (I1201)
 
109 1759 d. 23 sep. Christen Jensen af Stenderup gammel 74 år 17 uger. Jensen, Christen (I1201)
 
110 1759 d. 25 okt. Blev Peder Mortensen af Kvie og Karen Mortensdatter af Stenderup trolovede. Gift d. 5 dec. med højkongelig allernådigst dispensation da de i andet led ere
beslægtede. 
Familie F524
 
111 1759 d. 3 dec. er Thomas Olufsen og hustru i Fruerlund fød 1 søn og dom 1 advent (d. 2 dec.
?) døbt nom. Oluf. Peder Olufsens hustru i Stundsig bar ham. Testes: Peder Olufsen ibidem,
Erik Mortensen Fruerlund, Laurids Karlsgårdes søn Claus ibidem, Oluf Clausen ibidem,
Peder Høgsbergs hustru ibidem. 
Karlsgårde, Laurids (I2352)
 
112 1760 3die pinsedag blev Søren Nielsens søn af Agervig døbt navnlig Christen. Faddere: Hans
Nielsen og Søren Christensen af Biltoft, Rasmus Eskesen af Agervig, Niels Lauridsens hustru
af Kvie og Søren Kjelstes datter Else af Næsbjerg. Død. 
Sørensen, Christen (I1324)
 
113 1760 3die pinsedag blev Søren Nielsens søn af Agervig døbt navnlig Christen. Faddere: Hans
Nielsen og Søren Christensen af Biltoft, Rasmus Eskesen af Agervig, Niels Lauridsens hustru
af Kvie og Søren Kjelstes datter Else af Næsbjerg. Død. 
Sørensdatter, Kirsten (I1325)
 
114 1761 d. 11 maj. Fer. 2da Pent. døbt Christen Knudsens søn i Faaborg med navn Knud.
Baaren af Mikel Knudsens huustr. i Vrendrup. Fadderne: Simon Jensens datter, Skomagerens huustr., Morten Hansen Skomagersvend og Peder Christensen alle af Faaborg. 
Christensen, Knud (I1200)
 
115 1764 d. 10 maj. Blev ungkarl Mads Eskesen af Agervig og Maren Mortensdatter af Kvie trolovede. Gift d. 18 okt. Familie F521
 
116 1766 d. 9 feb. Peder Nielsen Trøllund af Stenderup gammel 70 år. Trøllund, Peder Nielsen (I720)
 
117 1766 død Ane, Store Sandfeld, Peder Jørgensens kone, Koldinghus Overformynderi
 
Ane (I2218)
 
118 1767 d. 15 maj. Maren Andersdatter salig Christen Jensens i Stenderup gammel 82 år og derover. Andersdatter, Maren (I1204)
 
119 1767 d. 15 maj. Maren Andersdatter salig Christen Jensens i Stenderup gammel 82 år og derover. Andersdatter, Maren (I1204)
 
120 1768 gift med Karen Larsdatter, der døde 22/12 1796

Gift med Ane Margrethe 11.01.1798, Karen blev født 17/3 1798 
Familie F84
 
121 1768 gift med Karen Larsdatter, der døde 22/12 1797

Gift med Ane Margrethe 11.01.1798,  
Christiansen, Gårdejer i Farum Lars (I216)
 
122 1770 dom 1 advent begravet Søren Nielsen af Agervig gammel 37 år. Nielsen, Søren (I736)
 
123 1771 Confirmerede af Verst sogn. Ulf, Karen Hansdatter (I1152)
 
124 1773 d. 18 jul. Peder Mortensens søn i Stenderup døbt og kaldet Jens, båren af Jens Mortensens kone. Faddere: Hans Trøllund, Knud Trøllund og Christen Mortensen af Kvie og
Christen Madsens datter i Stenderup. Dette ere det sidste barn jeg uddeler dette hellige sakramente i denne Guds menighed, da Gud med sit vise råd og bekynnelse har kaldet mig fradenne menighed og sat mig til sognepræst for Hillerup og Kaastrup menigheder i Thy i Ålborg stift d. 10 jun., har kongen skrevet mig besked og i dag har jeg taget afsked fra dennekære menighed. Gud beskikke denne menighed igen en lærer, der ved Guds ånds nåde, må opagte i sit kald til Guds arv og sjælenes sande og rige gave. 
Pedersen, Jens (I1434)
 
125 1774 cand. theol. medhjælper og kappelan forskellige steder
1766 sognepræst i Odden
1776 - 1813 sognepræst i Udby-Ørslev 
Grundtvig, Sognepræst Johan Ottosen (I2320)
 
126 1774 den 11 marts blev Erik Hansen og Anne Pedersdatter begge af Hostrup trolovede.
Forlovere Niels Bertelsen af Haltrup og Anders Thomsen af Hostrup.
1774 den 5 april blev Erik Hansen og Anne Pedersdatter copulerede. 
Familie F502
 
127 1774: Misericordia (17/4) blev den velagte og forstandige Unge Karl Hans Pedersen fra Farum og Gud og Dyd elskede Pige Karen Peders Datter Stholdt uden foregående Trolovelse ved Kongelig Tilladelse af dato 11. April copulerede (Farum kbg.)  Familie F87
 
128 1775 d. 12 okt. Blev Christen Mortensen Kvie og Anna Pedersdatter Årre trolovede. Gift d. 12 nov. Familie F522
 
129 1775 d. 12 okt. Blev Christen Mortensen Kvie og Anna Pedersdatter Årre trolovede. Gift d.12 nov. Familie F516
 
130 1776 d. 1 okt. Peder Mortensens søn Christen af Stenderup døbt, Jens Mortensens kone af Stenderup bar barnet. Faddere: Hans Jepsen og Jens Jensens søn Peder, Jens JensenØstergårds kone og Knud Pedersens datter Maren alle af Stenderup. Moderen salig Karen
Mortensdatter. 
Pedersen, Christen (I1432)
 
131 1777 d. 16 mar. Morten Hansen af Kvie jordet 68 år 22 uger. Hansen, Morten (I1159)
 
132 1777 d. 23 nov. Peder Mortensens søn af Stenderup døbt og kaldet Knud, Knud Trøllunds datter Anna svarede ved dåben. Faddere: Hans Nielsen Trøllund, Christen Hansens søn Hans,
Mads Østergårds søn Poul, Christen Madsens datter Inger alle af Stenderup og Christen Mortensens kone af Kvie. Moderen Maren Knudsdatter. 
Pedersen, Knud (I711)
 
133 1779 d. 25 jul. Peder Mortensens datter Karen af Stenderup døbt, Christen Madsens datter Inger barn barnet. Faddere: Peder Andersen og Jens Jensens søn Peder, Jens Jensen
Østergårds kone, Jens Mortensens kone, Christen Hansen Smeds datter Anna Marie. Moderen Maren Knudsdatter. 
Pedersdatter, Karen (I712)
 
134 1781 2den søndag efter påske begravet Peder Johansens hjemmedøbte søn Johan Christian af
Næsbjerg gammel 3 dage. 
Pedersen, Johan Christian (I1345)
 
135 1781 3die søndag efter påske begravet Peder Johansens hjemmedøbte anden tvilling søn
Christen af Næsbjerg gammel 10 dage. 
Pedersen, Christen (I1346)
 
136 1781 d. 29 jul. Peder Mortensens søn af Stenderup døbt Jens, båren af Jens Mortensens kone iStenderup. Faddere: Jens Jensen Østergård, Hans Jeppesen, Peder Larsens søn Hans, Knud Trøllunds kone og Christen Hansen Smeds datter alle af Stenderup. Moderen Maren Knudsdatter. Pedersen, Jens (I713)
 
137 1781 d. 9 maj. Blev Iver Sørensen af Hoddeskov og Anneke Mortensdatter af Kvie trolovede. Gift d. 9 okt. Familie F523
 
138 1782 d. 13 nov. trolovet Peder Jensen af Aarre bye og pigen Karen Christensdatter af Faaborg bye. Gift d. 27 dec. Familie F281
 
139 1783 d. 14 dec. Blev Peder Mortensens og Anna Knudsdatters datter af Stenderup døbt og kaldet Bodil, båren af Anders Pedersens kone i Stenderup. Faddere: Jens Sørensen, Jens
Pedersen Stenderup, Hans Trøllunds kone, Jens Jensens kone og Knud Pedersen Trøllunds kone. 
Pedersdatter, Bodil (I714)
 
140 1785 5 søndag efter påske begravet Peder Johansens hustru Mette Christensdatter af Næsbjerg
gammel 34 1/4 år, tillige med sin dødfødte søn. 
Christensdatter, Mette (I1341)
 
141 1785 d. 2 okt. Havde Peder Mortensen og hustru Maren Knudsdatter af Stenderup et drengebarn til kirke blev døbt og kaldet Morten, Anders Pedersens hustru bar barnet og
svarede ved dåben. Faddere: Peder Jensen, Jens Pedersen, Hans Nielsens kone og Anna Cathrine Johnsdatter alle af Stenderup. Død. 
Pedersen, Morten (I715)
 
142 1785 d. 23 maj Hans Pedersen Ulfs og Anna Dorthe Hansdatters barn i Bække Anna Cathrine.
Faddere: Karen Hansdatter, Jes Poders hustru, Appelone Hansdatter, Morten Poulsen, SørenSmed, Frands Poder og Anders Ulf. 
Hansdatter, Anne Cathrine (I693)
 
143 1785 d. 29 maj. Dom. 1 p. Fest. Trinit. døbt Peder Jensen af Faaborg bye og H. Karen
Christensdatter deres søn navnlig Knud. Baaren af Christen Knudsens H. i Faaborg. Fad.Sørren Hansen, Lauritz Christensen, Kirsten Christensdatter, Maren Hermands, Johanne Nielskone. Født 22 May. 
Pedersen, Knud (I681)
 
144 1786 1 onsdag i faste begravet Peder Johansens tvilling datter Gertrud gammel 3 år 4
måneder. 
Pedersdatter, Gertrud (I1342)
 
145 1786 midfaste søndag trolovet Peder Johansen af Næsbjerg og Anne Sørensdatter af Agervig.
Forlovere: Thomas Sørensen af Agervig og Peder Jepsen af Næsbjerg.
1786 den 25 april copulerede Peder Johansen og Anne Sørensdatter. 
Familie F297
 
146 1787 d. 11 feb. Havde Peder Mortensen og hustru Maren Knudsdatter af Stenderup et drengebarn til kirke blev døbt og kaldet Peder, Anders Pedersens hustru bar barnet og svarede ved dåben. Faddere: Jens Sørensen, Mads Jensen, Jens Jensens hustru og Peder Andersens hustru alle af Stenderup. Pedersen, Peder (I716)
 
147 1787 d. 22 apr. Hans Pedersen Ulf og Anna Dorthe Hansdatters barn i Bække Karen. Faddere:
hans moder Karen, Morten Paulin, Johanne Jensdatter, Søren Christensen, Anders Ulf, Villiams kone, Rasmus Jensen. Død d. 27 okt. 1812. 
Hansdatter (Ulf), Karen (I694)
 
148 1787 d. 22 apr. Hans Pedersen Ulf og Anna Dorthe Hansdatters barn i Bække Karen. Faddere:
hans moder Karen, Morten Paulin, Johanne Jensdatter, Søren Christensen, Anders Ulf, Villiams kone, Rasmus Jensen. Død d. 27 okt. 1812. 
Hansdatter (Ulf), Karen (I694)
 
149 1789 d. 1 jan. Nytaarsdag Peder Jensens og H. Karen Christensdatter af Faaborg deres dattersdaab publiceret navnlig Anna Maria. Baaren af Margrethe Christensdatter fra Aarre. Fadd. Hans Tranberg fra Aarre, Jens Christensen Smed, Niels Nielsen Giestlunde, Maren Nielsdatter af Faaborg. Født 26 Dec 1788. Pedersdatter, Anna Maria (I682)
 
150 1791 d. 21 aug. Dom. 9de p. Fest. Trinit. Peder Jensens og H. Karen Christensdatters af Faaborg bye deres datters daab publiceret med navn Maren. Baaren af en kone fra Seekiær, Holsted sogn. Fadd. Hans Jensen, Hans Møllers datter, Laust Mortensens datter, Alle af Faaborg bye. Født 18 Aug. Pedersdatter, Maren (I683)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 27» Næste»